درخواست فایل فعالسازی گروهی

لطفا از مرورگر Google Chrome یا Mozilla Firefox استفاده نمایید
کد دستگاه
محل درج سریال:
در هر خط یک سریال وارد کنید  و اینتر بزنید
مثال درج سریال
کد تصویر