به سایت مدیریت مالی خوش آمدید

امکانات سایت:

 • مراحل ثبت نام:

 • ثبت نام نمودن
 • واریز مبلغ به حساب زیر
 •  صادرات
  علی محمد قاسمی
  شماره حساب:
  0214108541005
  شماره کارت:
  6037-6974-3865-0928
  
 • ارسال کد ره گیری واریز شماره تلفن
 • 09365344579
 • بعد از تایید واریز نام کاربری شما فعال می شود.